Aplinkos taršos mokesčio pakeitimai, aktualūs ūkininkams

Nuo 2021 metų įsigaliojo Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kurių pagrindinė esmė – atsiranda prievolė mokėti aplinkos taršos mokesčius ir žemės ūkio veiklą vykdantiems fiziniams asmenims. 

Taigi,  nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. ūkininkai turi mokėti aplinkos taršos mokestį ir tvarkyti sunaudotų degalų apskaitą už:

1. Ūkyje naudojamas keliais judančias transporto priemones, jeigu jų registracijos vieta yra Regitra (pvz. lengvasis automobilis, sunkvežimis).  Už Žemės ūkio skyriuose įregistruotų mašinų (traktorių, kombainų) sunaudotus degalus mokesčio skaičiuoti nereikia. 

2. Ne keliais judančių mechanizmų, galingesnių kaip 19 KW (pvz., trimerių, krūmapjovių) sunaudotus degalus.

Sunaudotų degalų apskaita vedama pagal aplinkos ministro 2021 gegužės  26 d. D1-324 patvirtintą tvarką. Deklaracija už 2021 m. aplinkos teršimą pateikiama ir mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki vasario 15 dienos.

Žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai pagal įstatymą taip pat yra mokesčio objektas kai yra registruojami pirmą kartą, arba keičiantis jų savininkui Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre.

Agnė Cibaitė
GPAIS konsultantė

Picture of Agnė Cibaitė

Agnė Cibaitė

GPAIS konsultantė

Susisiekite