Buhalterinė apskaita ūkininkams

Buhalterinė apskaita ūkininkams

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. visi ūkininkai privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Ūkininkai patys gali pasirinkti, kokiu būdu tvarkys apskaitą:

  • Supaprastinta tvarka
  • Dvejybinio įrašo metodu

Keisti pasirinktą finansinės apskaitos būdą iš vienos formos į kitą galima tik pasibaigus finansiniams metams. 

  • Supaprastinta tvarka pasirinkusieji tvarkyti buhalterinę apskaitą – visas pirkimo ir pardavimo sąskaitas bei pinigų operacijas turi registruoti specialiame Žurnale (Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalas) (toliau – Žurnalas), kuris gali būti pildomas popieriniu ar elektroniniu formatu.
    Metams pasibaigus elektroniniu formatu užpildytas Žurnalas turi būti atspausdinamas, susegamas ir pasirašomas. Esant poreikiui, elektroniniu formatu užpildytas Žurnalas gali būti spausdinamas kiekvieną mėnesį. Apskaitos dokumentus ir Žurnalą reikia saugoti ne trumpiau negu 10 metų.
    Ūkininkai Žurnalą gali pildyti patys, kadangi buhalterinė apskaita pasirinkus šį būdą nesudėtinga.

    Smulkūs ūkininkai turėtų atsižvelgti ar per pastaruosius 12 mėn jų pajamos neviršijo 45 000 Eur ir jeigu minėta suma viršyta – kreiptis per “Mano VMI” sistemą dėl įregistravimo PVM mokėtoju.

  • Dvejybinio įrašo metodu finansinę apskaitą pasirinkę tvarkyti ūkininkai, apskaitoje registruoja ne tik pirkimus, pardavimus, pinigines operacijas, tačiau ir nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus. Asmeninis ūkio savininko (ar savininkų) turtas ūkio apskaitoje neregistruojamas. Jeigu ūkiui reikalinga dvejybinė apskaita, dėl apskaitos sudėtingumo rekomenduojame samdyti apskaitos specialistą. 

Taip pat ūkininkai turėtų pasidomėti ar jiems nekyla GPAIS prievolių. Nuo 2021 m. sausio 1 d. ūkininkai turi skaičiuoti aplinkos taršos mokestį už ūkyje naudojamų lengvųjų automobilių, sunkvežimių, ir kt. sunaudotus degalus.
Informacija parengta pagal Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-280.

Ūkininkai, norintys tvarkyti apskaitą supaprastinta tvarka, žurnalo formą gali atsisiųsti čia.